Vier buurtinitiatieven plaatsen 1.000+ zonnepanelen en zorgen voor 1.869.000 kilo CO2-reductie


De vier Haagse wijken Archipel&Willemspark, Vogelwijk, het Statenkwartier en de Vruchtenbuurt zijn samen met het Haagse bedrijf Energy Guards een inkoopactie van zonnepanelen gestart. Sinds de start in 2014 zijn er 1.038 zonnepanelen geplaatst. Een fantastisch resultaat. Gezamenlijk leveren deze zonnepanelen hernieuwbare energie op en zorgen voor een CO2-reductie van 1.869 ton over 15 jaar! 

De werkgroep duurzaamheid A&W ‘Groene Buurt’ startte oktober 2014 een zonnepanelenactie.

In samenwerking met het Haagse bedrijf Energy Guards zijn er in een jaar maar liefst 416 panelen in deze wijk geplaatst.

In navolging van deze succesvolle actie zijn drie andere Haagse wijken een soortgelijk initiatief begonnen. Het voorlopige resultaat van de vier buurtinitiatieven samen is 1.038 zonnepanelen. Deze panelen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot. Om met bomen deze CO2 te compenseren, moeten 93.450 bomen een jaar lang groeien. Het resultaat van de initiatieven is dus een belangrijke bijdrage aan een schonere leefomgeving. Niet alleen voor vandaag en morgen, maar ook voor volgende generaties.

Deze buurtinitiatieven vinden hiervoor steun bij diverse instanties.

 

Het Klimaatfonds ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het compenseren van CO2-uitstoot in de regio Den Haag. Fonds 1818 geeft donaties aan projecten die houding en gedrag ten aanzien van milieuverbetering en -behoud bevorderen en heeft daarom deze acties ook financieel ondersteund.

Daarnaast helpt de overheid mee door de mogelijkheid te bieden de BTW op de aanschaf en montage van panelen terug te betalen.

Ook Energy Guards, het bedrijf dat de panelen levert en plaatst, doet er alles aan om de overstap naar zonnepanelen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast een collectieven-korting helpt het bij het aanvragen van de subsidies of het terugvragen van de BTW. Energy Guards adviseert en zorgt dat de bewoners de beste materialen voor hun specifieke situatie krijgen. Zoals in de Vogelwijk, waar veel rode daken zijn, kwam bijvoorbeeld de vraag naar rode panelen. Inmiddels liggen deze panelen op enkele daken in de wijk.

In drie wijken is de actie inmiddels afgelopen. Het Vruchtenbuurt-collectief loopt nog tot mei 2017.

Wie weet wordt de 1.500 gehaald!