ABONNEMENTSVORMEN SERVICE & ONDERHOUD

Energy Guards, service en onderhoud, dag in dag uit, het hele jaar. Het abonnement bestaat uit het analyseren van uw energieverbruik doormiddel van de CoePower App, het jaarlijkse onderhoud en het verhelpen van storingen. Wij starten met de volgende producten


PRODUCTEN

Op dit moment bieden wij de volgende producten aan in het Service & Onderhoudsabonnement. De prijzen zijn de abonnementskosten per maand (incl. BTW):

1. CV solo of combi toestel : € 9,85

2. CV toestel en hybride warmtepomp : € 14,50

3. Warmtepomp all-electric : € 9,95

4. Zonneboiler: € 4,85 (alleen in combinatie met producten 1, 2 of 3)

5. Zonnepanelen : onderhoud en reiniging € 9,75 (alleen onderhoud € 5,75)*

*Prijs voor systemen t/m 16 panelen, daarboven op offertebasis

Algemene voorwaarden en productbeschrijvingen Service- en Onderhoudsabonnement Energy Guards voor Warmwater- en Verwarmingstoestellen of voor Zonnepanelen.

In veel situaties is het aan te bevelen om het abonnement te beginnen met een installatiecheck en een eerste onderhoudsbeurt. Hiervoor worden eenmalige kosten van € 85,- in rekening gebracht. Verderop op deze pagina leest u daar meer over.


CHECKLIST VOOR U

U heeft een aantal zaken nodig om gebruik te kunnen maken van het Energy Guards Service & Onderhoud abonnement. Zo dient uw woning voorzien te zijn van een slimme meter. Heeft u die niet, dan kunnen wij er één voor u aanvragen. Daarnaast heeft Energy Guards toestemming nodig om uw slimme meter uit te lezen. U dient de app COEPower te installeren voor het melden van storingen, plannen van een onderhoudsbeurt en de communicatie over de prestaties van uw installaties.


SPECIFICATIES VAN HET ABONNEMENT

24/7 inzicht in uw energieopbrengst en -verbruik in de app en online

 • Slimme meter monitoring voor vroegtijdig vaststellen van storingen aan uw installatie

 • 24/7 storingen melden via de app

 • Urgente storing? Uiterlijk de volgende dag hulp

 • Jaarlijks onderhoud aan uw installatie

 • Inclusief voorrijkosten tijdens kantooruren

Goed om te weten, de maandelijkse abonnementskosten zijn:

 • Exclusief materiaalkosten

 • Exclusief meerwerk bij jaarlijks onderhoud

 • Exclusief arbeidsloon bij storingen

 • Exclusief voorrijkosten buiten kantooruren (08:30 - 17:00)

Tarieven:

 • Voorrijkosten buiten kantoortijden: € 45,-

 • Minimum tarief bij een bezoek n.a.v. een storing, 30 minuten

 • Elektromonteur € 58,50 /u

 • CV monteur € 65,00 /u

 • STEK monteur € 75,00 /u (bijv. voor warmtepompen)


INSTALLATIECHECK & EERSTE ONDERHOUD

Indien dit onderhoudsabonnement de eerste stap in uw verduurzamingsreis samen met Energy Guards is, voeren wij een installatiecheck uit. Hierin inventariseren we eerst wat de onderhoudstoestand is van uw installatie. Ook verzamelen wij gegevens die ons samen met uw meterstand in staat stellen om op afstand vroegtijdig storingen kunnen ontdekken.

Daarnaast voeren wij de eerste onderhoudsbeurt uit, zodat u vanaf de start van uw abonnement zeker bent van een veilig en goed werkende installatie. De opbouw van deze onderhoudsbeurt verschilt per installatie, zoals gespecificeerd in de productbeschrijvingen.

Prijs Installatiecheck & eerste onderhoud: € 85,- incl. btw.

Blijkt er buiten het toestel gerichte onderhoud extra tijd nodig te zijn, dan wordt dit altijd in rekening gebracht, evenals kosten voor benodigde materialen. Indien er een reparatie moet worden verricht, voordat het abonnement van start kan gaan, dan zullen we u eerst een voorstel doen.


DE INSTALLATIECHECK BESTAAT ONDER MEER UIT:

- Het verzamelen van gegevens van de installatie en van de instellingen

- De controle of de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

- Warmte installaties

 • Controle randapparatuur en afvoeren

 • Een controle van diverse meters

 • Klopt de waterdruk?

 • Werken alle toe- en afvoerleidingen naar behoren?

 • Zijn op de juiste plek afsluiters geplaatst?

 • Is het toestel op de juiste manier bevestigd?

 • Zijn er geen lekkages waar te nemen?

- Zonnepanelen

 • Visuele inspectie van de zonnepanelen

 • Visuele inspectie van elektrotechnische installatie

 • Fysieke controle van de bevestiging van de zonnepanelen, deugdelijke aansluitingen en controle van de dakbedekking

 • Registratie & metingen van het systeem

 • Kan abonnement worden voortgezet?

De inhoud van de eerste onderhoudsbeurt komt overeen met het toestel gerichte onderhoud dat staat gespecificeerd in de productbeschrijvingen bij de algemene voorwaarden.