Alles-in-één pil van Energy Guards

Op dit moment heeft Energy Guards eigen teams met specialisten die vloeren en daken van woningen kunnen isoleren, dubbel glas plaatsen en CV installaties met zonnepanelen, zonneboilers en/of warmtepompen kunnen installeren. Daarnaast vragen wij voor onze klanten subsidies en vergunningen aan en regelen wij de BTW teruggave op zonnepanelen.

 

Energy Guards is niet een zogenaamde “one-trick-pony” die snel één ingreep wil verkopen. Integendeel wat er moet worden gedaan volgt uit een plan waarbij de energiebesparing, het rendement van de investering en het comfort van de particulier de keuze bepalen. Wij richten ons op particulieren, de bewoners van woningen in onze stad Den Haag. Zij krijgen steeds meer met de transitie naar duurzame energie te maken. En, vergeleken met 10 jaar geleden is het voor bewoners niet eenvoudiger geworden. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden, subsidies en apparaten dat een nieuw soort (energie) bedrijf nodig is. 

Wij zijn toe aan een volgende stap.

De ambitie van Energy Guards is om een energiebedrijf van de toekomst te zijn. Daarom hebben wij de alles-in-één pil van Energy Guards ontwikkeld. Een complete remedie die bestaat uit de volgende groene bouwstenen:

Het plan

Alles zou moeten beginnen met een plan. Door het opzetten van ‘campagnes’ worden bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden hun/haar woning te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van straat- en wijkgerichte acties.

Energy Guards kent een breed scala aan bespaarmogelijkheden en kan daardoor aan bewoners een eerlijk advies geven; er hoeft niet gezegd te worden : ‘vloerisolatie het beste product is wat er is …’.

Zo is namelijk niet elke (woon)situatie hetzelfde. Waar de een baat heeft bij bijvoorbeeld een warmtepomp, kan voor de ander LED verlichting een goede oplossing zijn. En eigenlijk zou het plan regelmatig moeten worden herzien. Daarom wil Energy Guards een langere termijn relatie opbouwen met zijn klanten. 

Bespaar of wek op

Een plan is niets waard als het niet uitgevoerd kan worden. Energy Guards heeft eigen teams met specialisten die de vloeren en daken van woningen kunnen isoleren, dubbel glas plaatsen en CV installaties met zonnepanelen en/of warmtepompen kunnen installeren. Ook vraagt Energy Guards alle mogelijke subsidies en financieel gunstige regelingen aan voor de bewoners. Energy Guards is niet een zogenaamde “one-trick-pony” die snel één ingreep wil verkopen. Integendeel wat er moet worden gedaan volgt uit het plan waarbij het rendement van de investering en comfort van de particulier de keuze bepalen. 

COEPower

Meten is weten! Wij willen na de installatie laten zien welke impact de genomen maatregel heeft. En we willen ook zeker weten dat de geplaatste apparaten goed werken. Daarom heeft Energy Guards een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van COE. COE is de Cooperation of Energy en ontwikkeld software oplossingen die er op gericht zijn om alle partijen in de ‘groene keten’ zo goed mogelijk te laten samenwerken.

COEPower is een app voor de mobiele telefoon, ontwikkeld voor bewoners met als doel hen zo goed mogelijk te informeren en daarmee te begeleiden tijdens de energie transitie. De communicatie strategie is ontwikkeld in een samenwerking met de Universiteit van Leiden, Faculteit Psychologie. 

Zo is het mogelijk om bewoners continu van informatie te voorzien omdat alles zo veel en ook nog eens zo snel verandert.