primeur: Den haag doet duurzaam dag

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, steken werknemers van maatschappelijk betrokken bedrijven zoals Energy Guards, de Rabobank, Staedion, Heering Office en het Hoogheemraadschap van Delfland de groene vingers uit de mouwen om 15 buurthuizen, scholen en verzorgingshuizen, zoals bijvoorbeeld buurtcentrum de Mussen, Middin en de Lucaskerk  te vergroenen. Dit initiatief van stichting Duurzaam Den Haag en PEP is het Haagse vervolg op de NLDoet dag die jaarlijkse in maart plaatsvindt; door heel Nederland steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties.

161010_ARF_002-1.jpg
161010_ARF_010.jpg

GROENE MAKE-OVER: 400 tegels eruit, 500 planten erin

Met als thema groene make-over, helpen Haagse bedrijven en scholen vrijwillig om groene ruimtes aan te leggen of weer op te knappen. Dit is onderdeel van ‘Operatie Steenbreek’ waarbij ze 400 stoeptegelsvervangen door ruim 500 planten. Hoogheemraad Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland doet ook mee met een team bij zorginstelling Eykenburg. Hij weet als geen ander waarom deze operatie meer is dan verfraaiing van de omgeving: “Door de stoeptegels te verwijderen, krijgt regenwater de kans het grondwater aan te vullen en gaat het niet verloren. En op het moment dat het hevig regent, ontlasten we het riool en vermindert zo de kans op wateroverlast. Meer groen zorgt tijdens hete zomerdagen bovendien voor verkoeling.”

Buurtcentrum de Mussen is een andere locatie waar een make-over plaatsvindt: “Samen met kinderen uit de buurt gaan vrijwilligers van de Rabobank onze speelplaats en gevel met klimplanten en bodembedekkers opvrolijken. We vinden het fijn dat Duurzaam Den Haag ons heeft benaderd. De kinderen in de Schilderswijk groeien op in een stenige wijk met weinig groen. Ieder initiatief om de wijk groener te maken juichen we toe en werken we graag aan mee”, Nicoline Grötzebauch.

Goed voorbeeld doet volgen

Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag is blij dat zoveel bedrijven enthousiast meedoen. “Deze dag laat zien dat we met betrokken bedrijven voor 15 maatschappelijke organisaties het verschil maken, voor leerlingen van scholen en bewoners van zorginstellingen – en in de hele stad zijn nieuwe groene plekken ontstaan. Dat smaakt naar meer, dus laten we vaker met zijn allen duurzaam doen!”

1+1=3

De behoefte aan een extra dag kwam vanuit de maatschappelijke organisaties in Den Haag. Fenna Noordermeer, directeur PEP: “Deze organisaties hebben vaak geen budget of tijd om hun buitenruimtes duurzamer en groener te maken. De bedrijven willen juist betrokken zijn in hun omgeving. Dus de maatschappelijke organisaties, de deelnemende bedrijven en onze leefbare stad profiteren: 1+1=3!”