Digitale meter?


Wat is een digitale meter?

En digitale meter is een gewone meter, maar dan met 4 telwerken. Indien u zonnepanelen heeft kan een deel van de opgewekte stroom rechtstreeks naar de wasmachine gaan. Een deel wat overblijft wordt terug geleverd. Een digitale meter registreert deze terug levering. T(elwerk) 1 laag tarief, T2 normaal tarief, T3 stand teruglevering en T4 teruglevering tegen normaal tarief. 

Mag u de digitale meter weigeren?

U bepaalt zelf of er een digitale  meter geplaatst wordt. U heeft het recht om de digitale meter te weigeren. Alleen als meer dan 20% van de mensen van dat recht gebruikmaken, handelt Nederland in strijd met de Europese afspraken. Het is mogelijk een digitale meter te laten plaatsen, waarbij u geen toestemming geeft deze uit te laten lezen. 

Wanneer krijgt u een digitale meter aangeboden?

Op grond van Europese afspraken moeten op 31 december 2020 in minstens 80% van de Nederlandse huishoudens de gas- en stroommeters vervangen zijn door digitale meters. Aangezien woningen en bewoners steeds afhankelijker zijn van elektriciteit; de vraag naar stroom neemt toe. Daardoor wordt het steeds lastiger de spanning op het netwerk gelijk te houden. De digitale  meter geeft de netbeheerders inzicht in de pieken van de energievraag én hoeveel energie er opgewekt wordt. Door dit inzicht kan de vraag en het aanbod beter in evenwicht worden gebracht. Een efficiënter systeem heeft een gunstig effect op de prijsvorming. 

 

 


HOE IS DE PRIVACY ROND DIGITALE METERS GEREGELD?

De netbeheerder (Stedin - Den Haag) mag de digitale meter niet op elk willekeurig moment uitlezen, en de gegevens ook niet overal voor gebruiken. De digitale meter meet alleen het totale verbruik. Stedin mag de meterstanden gebruiken voor :

  • voor de jaarafrekening (één keer per jaar)
  • voor uw periodieke energieoverzichten (zes keer per jaar, tenzij anders is overeengekomen) 
  • voor de eindafrekening als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier
  • voor noodzakelijk beheer aan het energienet

SALDEREN 

Met zonnepanelen wekt u zelf stroom op. Een analoge meter (draai-schijfmeter) houdt de opgewekte energie niet apart bij. Indien er meer stroom wordt gemaakt dat dat op dat moment wordt verbruikt dan draait de meter terug. Eigenlijk weet dus niemand hoeveel stroom er gesaldeerd wordt. Een digitale meter registreert dus wel datgene wat wordt terug geleverd. Vooralsnog bestaat deze salderingsregeling tot 2020. 

Veel klanten van Energy Guards vragen zich dan wat er na 2020 gaat gebeuren en in hoeverre het slim is om nu over te stappen op een digitale meter.

Over het salderen is in het regeerakkoord het volgende te lezen: ‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau (CPB) het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. Over de salderingsregeling schrijft het CPB het volgende : De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonnestroom, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.’