zonnepanelen-sport-energy-guards.jpg

Zonnepanelen bij sportclubs

Veel animo voor Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties. Er is grote belangstelling voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Binnen drie weken na openstelling zijn er al ongeveer 600 aanvragen ingediend en is het subsidieplafond bereikt.

De regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. De som van de aanvragen heeft het subsidieplafond van circa 6 miljoen euro inmiddels bereikt. De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld. De beoordeling van de aanvragen kan leiden tot een toekenning of een (gedeeltelijke) afwijzing. Aanvragen kunnen daarom nog steeds ingediend worden, maar het is niet op voorhand zeker of deze nog toegekend kunnen worden.