Monumentaal dubbelglas 

Energy Guards heeft 178 kleine ruitjes geplaatst in ramen van een monumentale boerderij in Voorschoten. 

 
 
IMG-5439.JPG

Het gebied

Het achter de kust gelegen landschap met strandwallen en daar weer achter het veenweidegebied van Wassenaar en Voorschoten is uniek voor Zuid-Holland. Vanaf 2000 jaar voor Christus is dit gebied bewoond door boeren, die dit afwisselende landschap met bossen en het kenmerkende stroken verkavelingspatroon hebben gemaakt tot wat het nu is.

 
IMG-5431.JPG

De boerderij

De oudste stenen boerderijen ontwikkelden zich sinds eind 14de eeuw als lang(s)huis waarbij het woon- en stalgedeelte in elkaars verlengde liggen. Kenmerkend is de driebeukige indeling, waarbij de koeien in de zijbeuken met de koppen naar het midden stonden. Het woongedeelte is veelal een topgevel met in het midden de entree en rechts daarvan een klein hoog venster, dat de trap naar de opkamer verlicht. 

 
IMG-5432.JPG
 
IMG-5433.JPG

Monumentaal dubbel glas

Het geplaatste dubbel glas bestaat uit een 3mm ruit een afstand van 4 mm (de spouw) en een 4 mm ruit. Goed te zien is de zogenaamde zwarte afstandshouder. De spouw is gevuld met het edelgas Krypton waardoor de isolatiewaarde toeneemt van U=2.5 naar U=2.0. De afwerking van het glas aan de buitenzijde is een stopverfvervanger. Wij gebruiken hiervoor het product Renoseal van de firma Bloem. Voor meer info, kik hier

 

Indien de kozijnen groen zijn, wordt een groene stopverfvervanger toegepast.