Waarom digitale meters?

Voor een goede service is het van essentieel belang dat uw woning voorzien is van digitale meters c.q. dat u voornemens bent deze aan te vragen. Alléén op basis van data (een gasstand per uur en een elektra stand per kwartier) kunnen wij nagaan hoe efficiënt de verwarmingsinstallatie is ingeregeld en hoe overige (duurzame) apparaten in uw woning functioneren. Energy Guards analyseert meterstanden enkel en alleen om u een betere service aan te kunnen bieden!

 

Zonnepanelen en een digitale meter - geen probleem.

Veelal wordt gesuggereerd dat in geval van een digitale meter het teruglevertarief van stroom lager zou zijn. Dat is niet waar. De digitale meter kent (wat betreft het stroomverbruik) 4 standen.

 

stand 1

Verbruik normaal tarief


stand 2

Verbruik laag tarief (daluren)
De daluren zijn van 23:00 tot 7:00 uur, in het weekeinde en op feestdagen.


stand 3

Terug leveren tegen normaal tarief


Terugleveren laag tarief

stand 4


(onlangs verlengd tot 2023) Staat toe dat de standen 3 en 4 bij elkaar worden opgeteld. Dit aantal KWh wordt eerst verrekend met Stand 1. Indien er nog iets over blijft wordt dit verrekend met Stand 2. Houd er rekening mee dat de geproduceerde zonnestroom direct wordt verbruikt aan elektrische apparaten in uw woning welke op dat moment stroom verbruiken.

Indien u meer zonnestroom produceert dan dat u zelf per jaar aan stroom verbruikt, dan (pas) ontvangt u ongeveer 9,2 cent per KWh. Dit bedrag is namelijk exclusief energiebelasting e.d.
Controleer hoe uw energieleverancier de saldering jaarlijks afrekent.

De salderingswetgeving


Veelal krijgen wij van onze klanten de vraag in hoeverre :

  • Wij na kunnen gaan of de productie van zonnepanelen in orde is cq overeenkomt met onze verwachting.

  • Na kunnen gaan of alles wel functioneert omdat de zonnepanelen-app niet werkt. Veelal heeft dit te maken met uw router. Indien er een wachtwoord is veranderd of de router is vervangen, dan is het niet mogelijk de opbrengsten van de zonnepanelen online te bekijken.


Door onze analyses van meterstanden kunnen wij steeds beter nagaan hoe op het energieverbruik bespaard kan worden en in hoeverre apparaten doen wat van hen verwacht mag worden.

Zou u meer willen weten over uw energieverbruik? U bent van harte welkom op ons nieuwe kantoor, gelegen aan de Zeesluisweg 67, in de haven in Scheveningen. De koffie staat klaar, wel graag eerst een afspraak maken!