WAAROM ZONNEPANELEN?

Zonnepanelen leveren duurzame energie rechtstreeks aan uw meter, waarbij elk opgewekt kilowattuur (kWh) wordt gesaldeerd met uw verbruik. Zo wordt u minder afhankelijk van uw leverancier en bespaart u direct op uw energiekosten.

Wij zijn geselecteerd door diverse Haagse wijkinitiatieven zoals het Archipel & Willemspark, het Statenkwartier & Geuzenkwartier, de Vruchtenbuurt en de Vogelwijk. Door tientallen woningen te hebben voorzien van zonnepanelen hebben wij een zeer ruime ervaring opgedaan. Door deze ervaring worden wij regelmatig gevraagd door grotere partijen om bij ingewikkelde situaties te ondersteunen en op lastige daken zonnepanelen te plaatsen. Wij vinden het belangrijk om de elektrakabel van het dak ‘onzichtbaar’ naar de meterkast te leiden. Hieraan besteden wij dan ook veel aandacht.

Op het gebied van zonnepanelen zijn de verschillen tussen de A-merken wat betreft prijs en kwaliteit relatief klein. De opmars van de Chinese A-merken hebben hierin een belangrijke bijdrage gehad. Een omvormer zet de opgewekte energie om in stroom. Een belangrijke schakel in uw set zonnepanelen. Afhankelijk van de situatie op het dak, kunt u kiezen uit verschillende typen omvormers zoals een basis omvormer of een individuele omvormer van het merk Enphase. Ook raden wij in bepaalde situaties een basisomvormer aan, in combinatie met zogenaamde Optimizers van het merk SolarEdge. Het verschil tussen de basisomvormer en een individuele omvormer is dat de basisomvormer aangesloten wordt op de gehele set zonnepanelen terwijl er bij individuele omvormers gebruik wordt gemaakt van één omvormer per paneel. Veelal wordt gekozen voor de individuele omvormers of de Optimizers indien er sprake is van schaduwvorming, denk bijvoorbeeld aan een schoorsteen op het dak. Qua montagesysteem werkt Energy Guards veelal met Van der Valk Solar, een modulair Nederlands montagesysteem welke volledig is af te stemmen op elk type dak zoalsschuine pannen daken, licht hellende bitumineuze daken, roeven daken en platte daken.


WAT IS DE BESPARING?

Voor zowel particulieren als ondernemers zijn er vele (fiscale) voordelen te behalen bij de aanschaf van zonnepanelen. Als bedrijfsinvestering kan naast de verrekening van de BTW gebruik worden gemaakt van de Energie Investeringsaftrek (EIA), de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ook de SDE+ regeling stimuleert de productie van duurzame energie. Op basis van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie zijn ook particulieren vanaf 20 juni 2013 in beginsel aan te merken als BTW ondernemer. Dit betekent dat u als particulier onder voorwaarden ook recht heeft op teruggaaf van de BTW.

Een set van 9 zonnepanelen wekt zo’n 2250 kWh op. Uitgaande van een elektraprijs van € 0,22 levert dit een jaarlijkse besparing op van € 495,-


HOE GAAN WIJ TE WERK?

Indien mogelijk wordt het materiaal met onze ladderlift naar het dak gebracht. Dit is veilig en het voorkomt onnodige beschadigingen in uw woning. De zonnepanelen worden vervolgens geplaatst op het dak, waarna aan de elektra bekabeling kan worden gewerkt. Als dit klaar is vinden de afrondende (softwarematige) werkzaamheden plaats, zodat de opbrengst van de zonnepanelen online gevolgd kan worden. Aan het eind van de dag vegen wij de stoep weer schoon en nemen wij het verpakkingsmateriaal weer mee.